Centraal in het leven van Meijering staan zijn strijd tegen alle soorten van onrecht en vormen van geweld, zijn liefde voor de beeldende kunst en als fervente dansliefhebber zijn passie voor de Argentijnse Tango.
Al deze aspecten komen uitgebreid aan bod in elk van de thema's die u aan de rechterkant van het scherm aantreft.

VUURWERK


Krachtig pleidooi voor permanent vuurwerkverbod in rijk met feiten onderbouwd boek

"Nu het kabinet Rutte-III voor de jaarwisseling 2020-2021 een algeheel vuurwerkverbod heeft aangekondigd, pleit ik voor het instellen van een eenmalige avondklok op 31 december 2020 vanaf 21.00 uur tot 9.00 uur op 1 januari 2021. Ook pleit ik voor het instellen van een verbod op carbidschieten."


Met dit statement besluit Johan Meijering dit boek af waarin hij een terugblik geeft op de jarenlange strijd tegen het consumentenvuurwerk welke hij begon in 2007 tot en met 2020.
Zie persbericht 23 december 2020        "In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal"
           - Willem Bilderdijk


 
 
 
Commentaar? Opmerkingen? Neem contact met Johan op!