Centraal in het leven van Meijering staan zijn strijd tegen alle soorten van onrecht en vormen van geweld, zijn liefde voor de beeldende kunst en als fervente dansliefhebber zijn passie voor de Argentijnse Tango.
Al deze aspecten komen uitgebreid aan bod in elk van de thema's die u aan de rechterkant van het scherm aantreft.Forum Groningen


Johan Meijering heeft in een brief de gemeenteraad van Groningen verzocht zo spoedig mogelijk een deskundig en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar Forum Groningen, een budget beschikbaar te stellen en een ‘protocol’ te formuleren met criteria waar grote projecten zoals het Forum Groningen aan moeten voldoen.
In zijn brief geeft hij een handreiking voor het onderzoek en stelt hij 22 kritische vragen (zie bijgaande brief aan de gemeenteraad d.d. 11 november 2019). Zie ook het Politiek Pamflet wat eerder gepubliceerd is.

Het persbericht van 13 november 2019
De brief aan Gemeenteraad Groningen, 11 november 2019
Politiek Pamflet Groninger Forum, zomer 2016

        "In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal"
           - Willem Bilderdijk


 
 
 
Commentaar? Opmerkingen? Neem contact met Johan op!