Vuurwerk: De politiek is nu aan zet:

Voorkom nieuwe slachtoffers


Om maar direct met een knal van start te gaan: Stichting Staakt Het Vuren heft zichzelf op per 31 december 2013. Wij hebben met een handjevol mensen ons werk gedaan en kunnen nu langs de zijlijn staan om te applaudisseren voor nieuwe initiatieven die in het verlengde liggen van onze vuurwerkmissie.

TERUGBLIK
Sinds 2008 heeft de Stichting de gevolgen van het afsteken van consumentenvuurwerk meermaals in kaart gebracht, aan de kaak gesteld en ruim vijf jaar actie gevoerd. De Stichting manifesteerde zich op 8 december 2008 in het Internationale Nieuwscentrum in Den Haag met een reeks van drie boeken om haar motto: 'Verknal de jaarwisseling niet' kracht bij te zetten. Deze boeken, een dagboek, een boek met alle economische en financiële aspecten en een roman, werden overhandigd aan het Nederlands Oogheelkundige Genootschap (NOG). Aansluitend werd op 10 december 2008 in het cultuurcentrum Oosterpoort in Groningen het Symposium 'Staakt Het Vuren! Waarom één miljard verknallen!' georganiseerd. De Stichting kreeg met haar acties veel media-aandacht in binnen- en buitenland. (Japan, Australië). Met het organiseren van door gemeenten georganiseerde centrale vuurwerkshows is de weg geopend om beleid bij te stellen en uiteindelijk het consumentenvuurwerk geleidelijk af te schaffen.

HOOGTEPUNTEN
Johan Meijering, secretaris van de Stichting, ziet de hoorzitting in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer op woensdag 18 april 2012 en de bijdrage van onder meer de Stichting over de gevolgen van vuurwerk en de politieke discussie die daaruit is voortgekomen als één van de hoogtepunten van de vrijwilligersactiviteiten van de Stichting SHV. De voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) de heer Tjeerd de Faber, verwoordt zijn ervaring als volgt: 'Eén januari is de meest ellendige dag van het jaar. Die dag zou ik graag overslaan.'
De discussie rondom consumentenvuurwerk is nu volop in beweging: Handen af van vuurwerk of handen eraf dóór vuurwerk?
Bij de oprichting van de Stichting Staakt Het Vuren hielden voor- en tegenstanders van het afsteken van consumentenvuurwerk elkaar nog in evenwicht. Sindsdien is de weerstand tegen het afsteken van consumentenvuurwerk aanzienlijk gegroeid. De tendens is dat inmiddels een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk zou toejuichen. Het draagvlak vóór het afsteken van consumentenvuurwerk brokkelt steeds verder af. Een vuurwerkverbod op consumentenvuurwerk is onafwendbaar.
De wijziging van het Vuurwerkbesluit op 15 maart 2012 verhoogde de toegestane hoeveelheden voor opslag en verkoop van vuurwerk voor consumenten en bedrijven. Het argument dat met deze wetswijziging (invoering op 1 juli 2012) de illegale vuurwerkstroom zou beperken bleek al snel een illusie. De Spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen constateerde, dat het aantal ongelukken in het afgelopen jaar na deze wijziging hoger is dan ooit.

VUURWERKBRILLEN
Oogartsen slaan ook dit jaar landelijk alarm en willen gratis vuurwerkbrillen voor alle kinderen van basisscholen. Ook in de politieke arena staat het thema 'vuurwerk' hoger op de agenda.
De visie van het bestuur van de Stichting Staakt Het Vuren is dat dit proces van verandering niet meer te keren is. In Nederland komt vuurwerkgeweld en leed door vuurwerk meer voor dan waar ook ter wereld. Dit kost onze samenleving naast alle leed ook nog eens veel geld in de gezondheidszorg, dat er in deze tijd van crisis niet is. De grenzen van het toelaatbare zijn ruimschoots overschreden. De gevaren zijn te lang voor lief genomen. Het roer moet om. Dat vuurwerk levensgevaarlijk is blijkt niet alleen uit de vuurwerkramp in Enschede, maar ook uit de regelmatig voorkomende vuurwerkrampen in China bij de productie van vuurwerk.
Vuurwerkbrillen zijn een goed initiatief, maar geven slechts een deeloplossing. Het gaat om symptoombestrijding, een lapmiddel. Vuurwerkbrillen zijn bijvoorbeeld geen garantie tegen gehoorbeschadiging of ander lijflijke verminking.

VOORUITZIENDE BLIK
In haar 'Politiek Pamflet' uit 2008 kwam de Stichting al met een veertigtal aanbevelingen voor bewustwording en veranderingsprocessen in de Nederlandse samenleving. Een tweetal voorbeelden van de vooruitziende blik van Staakt het Vuren!:

Het afsteken van vuurwerk druist in tegen de grondregels van Nederlandse Grondwet en die van de Europese Unie.

Het streven naar een uniform Europees beleid ten aanzien van de vuurwerkproblematiek moet toch effectiever zijn dan dure grenscontroles.


En laat dit nu precies zijn waar de Nederlandse Oogartsen zich op dit moment sterk voor maken. Vijf jaar geleden had onze voorzitter een hele mooie ingeving om de verbinding met de oogartsen te maken. Bijzonder blij is de Stichting dan ook met de doorstoot die de Europese oogartsen nu gaan maken richting het Europees parlement. Een prachtig initiatief van de Rotterdamse oogarts Tjeerd de Faber.
Oogartsen uit alle landen van de Europese Unie beginnen deze jaarwisseling met de registratie van oogletsel door toedoen van vuurwerk. De resultaten gaan zij aanbieden aan beleidsmakers in Brussel ten behoeve van het Europees parlement. Dit zal leiden tot een groeiend inzicht bij Europese oogartsen op de ware omvang en impact van Gewelddadig Vuurwerk. En uiteindelijk zal hierdoor het thema Vuurwerkverbod worden opgetild naar een Europees niveau en het belang van een gezamenlijke landenaanpak worden bekrachtigd.

DECENTRALISATIE
Het bestuur van de Stichting bedankt de media voor alle publiciteit en al die vrijwilligers die met veel inzet de werkzaamheden van het bestuur hebben ondersteund. Onze regering wordt de komende tijd veel wijsheid gewenst om verantwoorde en toekomstgerichte beslissingen te nemen op het terrein van vuurwerk. In de lijn van de huidige politieke ontwikkelingen, waarbij verantwoordelijkheden steeds meer aan gemeenten worden overgedragen, past óók een decentralisatie van de huidige vuurwerkwetgeving. Regering: 'Delegeer de verantwoordelijkheid op het terrein van vuurwerk aan de gemeenten.'

ACHTERGRONDINFORMATIE

De werkgroep 'Staakt Het Vuren' blijft informatie verstrekken over vuurwerk op deze website.

Meer info via ondermeer de volgende site: www.nederlandoogletselvrij.nl

Het bestuur,

Martine Bruining, penningmeester
Bea Woldring, algemeen bestuurslid
Herman Logtenberg, algemeen bestuurslid
Johan van Wijk, algemeen bestuurslid
Paul Steverink, voorzitter
Johan Meijering, secretaris