In de media

"Er is een chronisch tekort aan liefde, op alle niveaus"
       - Johan Meijering

In de media


Door de jaren heen hebben Johans overtuigingen, ideeën, activiteiten en belevenissen veel aandacht getrokken van lokale, regionale én (inter)nationale pers.
Een flinke hoeveelheid krantenartikelen, reacties, radiouitzendingen en tv-uitzendingen in binnen- en buitenland zijn hieraan gewijd.


krant