In de media

"Er is een chronisch tekort aan liefde, op alle niveaus"
       - Johan Meijering

TV & video
Een groot aantal tv-uitzendingen en video's is beschikbaar op :

YouTube - Filmarchief Johan Meijering