DisclaimerIk heb mijn uiterste best gedaan om de informatie op deze site foutloos aan te bieden en actueel te houden.
Ik kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere consequenties voortkomend uit het gebruik van deze site. Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend.


Auteursrechten
Op deze website is het auteursrecht van toepassing, maar inhoud mag vrijelijk gecopieerd worden voor eigen gebruik mits uitsluitend voor NIET-commerciële doeleinden.

Voor auteursrechtelijk beschermde producten van derden waarvan de maker bekend is, is toestemming gevraagd en verleend.


Mocht u onderdelen van de site ontdekken waaraan u meent rechten te kunnen ontlenen, ofwel waarvan u bezwaar heeft tegen publicatie, dan wordt u verzocht contact met mij op te nemen.
 
 
 
 
 
 
 
Commentaar? Opmerkingen? Neem contact met me op!