Johan Meijering. Centraal in mijn levenswerk staat mijn strijd tegen alle soorten van onrecht en alle vormen van geweld, waar ook ter wereld.

25 juni 2023
Klik hier voor Johan's Wikipedia pagina!

WE LEREN HELAAS NIETS VAN ONZE GESCHIEDENIS
WAAR IS ONZE BESCHAVING (GEBLEVEN) ?

2 november 2023


Groot nieuws! Johan's nieuwe boek - Los Lunáticos. van milonga tot theater - is uit!

09 september 2023
Klik hier om het persbericht van Los Lunáticos te lezen en klik hier om het boek te bestellen!

Meer nieuws over het begrotingstekort van Forum Groningen!

01 oktober 2023

Volgens RTV Noord op 27-09-2023 stevent Forum Groningen af op tekort van meer dan miljoen euro. (Citaat): 'Stijgende loonkosten, hogere huren en vooral een forse tegenvaller op de energierekening: voor Forum Groningen is 2023 in financieel opzicht een beroerd jaar'. Directeur Dirk Nijdam houdt rekening met een verlies van meer dan een miljoen euro.

Nieuwe feiten komen naar buiten over de bouw van Forum Groningen

23 augustus 2023

Recent is er door onder andere RTV Noord en de NOS belangrijk nieuws gepubliceerd over het geldverslindende Forum Groningen! Op 18 augustus 2023 kwam volop in het nieuws dat het niet veel scheelde, of de stad Groningen had geen Forum gehad en was voor tientallen miljoenen euro's het schip in gegaan. De NAM moest betalen om het gebouw aardbevingsbestendig te maken, maar het gaswinningsbedrijf verzette zich maandenlang met hand en tand. Johan hoopt al jaren dat de gemeenteraad van Groningen een onderzoek instelt naar dit omstreden project. Deze evaluatie heeft echter tot op heden niet plaatsgevonden! Johan blijft dit onbegrijpelijk vinden, zeker in deze tijd waarin transparantie terecht hoog in het vaandel staat.

In 2016 publiceerde Johan tijdens een door de gemeente Groningen opgelegde bouwstop van het Groninger Forum het boek ‘Groninger Forum, een bodemloze put’. Hij diende tijdens deze bouwstop in het najaar van 2015 een alternatief plan in bij de gemeente Groningen voor de bouwlocatie van Forum Groningen. Met behulp van enkele sympathisanten startte hij in het najaar van 2015 een flyeractie en verspreidde in recordtempo 10.000 flyers in de stad Groningen met daarop zijn alternatieve plan 'Nieuw Groninger Forum'. Klik hier voor de Artist's Impression door Sip Hofstede! Johan stelde de vraag centraal of er tijdens het ontwikkelingsproces door het toenmalige gemeentebestuur van Groningen zorgvuldig is gehandeld. Ook pleitte hij in deze fase voor een referendum over de wenselijkheid van dit project. Was er überhaupt een behoefte aan dit immense gebouw? En zo ja, waar blijkt dat dan uit? Waarom blijken er zo veel instanties te zijn uit de beginfase van Forum Groningen die uiteindelijk niet in het Forum zijn gekomen? Er zijn vele miljoenen geïnvesteerd in een gebouw waarvan vooraf niet vast stond wat er binnen ging gebeuren. Zo werden in 2004 de plannen voor het Forum gepresenteerd. Zo zouden het Groninger Scheepvaartmusem en een historische collectie van het Groninger Museum daar een plek vinden. Eveneens was er ruimte voor een klein congrescentrum. Ook het regionaal historisch centrum De Groninger Archieven werden al snel betrokken bij het Forum. Het is altijd de bedoeling geweest dat de Groningse cultuur en geschiedenis een grote rol zouden krijgen in het Forum. Waarom zijn al deze organisaties uit de beginfase van Forum Groningen uiteindelijk niet in het Forum gekomen? Waarom is er in alle opzichten een immens groot, onverantwoord en buitengewoon risicovol project gerealiseerd in de prachtige historische binnenstad van Groningen? Al deze overwegingen treffen de Groningse belastingbetaler.

Ook al zijn er mogelijke fouten gemaakt, het is belangrijk dat er lering getrokken wordt voor eventuele grootschalige projecten. In 'Uitgesproken' staan een aantal stellingen van Johan over Forum Groningen, zoals: “Elk project dient tussentijds en aan het einde te worden geëvalueerd door onafhankelijke deskundigen. De rapportage met conclusies en aanbevelingen van de tussen- en eindevaluatie dient openbaar te worden gemaakt. En dienen als verplichte kost bij elk nieuw project”. Helaas blijven vele vragen nog steeds onbeantwoord in dit hoofdpijndossier. Een evaluatie kan uitkomst bieden!

De noeste journalistiek van RTV Noord en de NOS is te ondersteunen door zelf te speuren in de 2.600 documenten die opgevraagd zijn in de Shell Papers.

NEDERLAND WORDT WAKKER!
KOM IN ACTIE VOOR JE PENSIOENRECHTEN!


11 juni 2023
Johan Meijering doet mee aan een nieuwe actie:

               'PENSIOENVOLDOEN'


UITGESPROKEN

9 december 2021
Johan Meijering heeft een nieuw boek geschreven:

               'UITGESPROKEN'Het boek is geschreven met als doel verschillende (soms controversiële) thema's in openbaarheid te behandelen en mensen uit te nodigen zelf stelling te nemen.
Het gaat met name om bewustwording, dat mensen aan het denken worden gezet.

Johan Meijering houdt in het boek een warm pleidooi voor gezond verstand door een betrokken burger met krachtige stem.


JOHAN MEIJERING FILMARCHIEF

april 2022
Veel video's die voorheen op deze website stonden en nog véél meer staan tegenwoordig op het YouTube-kanaal van Johan Meijering :
Johan Meijering Filmarchief.

JOHAN'S PUBLICATIES
Afgelopen maanden zijn er 24 publicaties toegevoegd; je vindt ze hier: Publicaties 2022
 
 
Nu online: Johan's Wikipedia.
Tussen juli 2022 en juli 2023 is johanmeijering.com al 18,837 keer bezocht!

Commentaar? Opmerkingen? Neem contact met Johan op!