Nieuw Groninger Forum

" .. een alternatief plan voor het bouwen van het Groninger Forum ..."

Groninger Forum - Een bodemloze put


Als betrokken stadjer ziet entrepeneur Johan Meijering met lede ogen aan hoe in de gemeente Groningen miljoenen aan gemeenschapsgeld worden gestort in de bodemloze put van een in zijn ogen heilloze onderneming: het Groninger Forum. Door middel van dit boek trekt hij keihard aan de noodrem, omdat het volgens hem om allerlei redenen nog niet te laat is om alsnog te stoppen met de bouw van het kolossale bovengrondse Forum in de Groninger binnenstad. Hij beschouwt het Forum als een in alle opzichten onbeheersbare kolos: een groot, onverantwoord en buitengewoon risicovol project in de prachtige historische binnenstad.

Dit boek is nu als pdf-bestand beschikbaar:
     Groninger Forum - Een bodemloze put
     Omslag van het boek