Dagboek van de Altink-Affaire - tijdlijn

Periode 18 november 1990 t/m 5 maart 2014


Alles uitklappen | Alles inklappen

 • 1990
  • November
   • 18De Telegraaf
    Kunstschilder Cor van Loenen tracht met zijn vrouw twee valse Altinks te verkopen aan kunstkenner Renée Smithuis uit Castricum. Deze ziet van de koop, om deze reden, af.
 • 1991
  • Februari
   • 14De Telegraaf
    Sotheby's in Amsterdam ontvangt twee werken van R. Hillebrandt uit Amsterdam. Het betreffen twee Altinks. Deze twee Altinks blijken vals te zijn en de heer Hillebrandt wordt herkend als de schilder Cor van Loenen.
  • April
   • 23De Telegraaf
    Kunstliefhebber mevrouw De Vries wil bij het Haags Venduehuis twee Altinks aanschaffen. Later blijken de twee werken vals te zijn en wordt de verkoop terug gedraaid en krijgt mevrouw De Vries haar geld terug. De schilderijen waren ingebracht door Cornelis Teunis van Loenen. Een oom van Cor van Loenen gaf tevens aan doodziek te zijn van de praktijken van zijn neef.
  • Mei
   • 14De Telegraaf
    Door mevrouw Hoogeveen wordt bij veilinghuis Loth Gijselman een schilderij van Altink ter veiling aangeboden. Schilderij zou van oma zijn en moest 9000 gulden opleveren. Schilderij wordt door de veilingmeester als vals gekwalificeerd. Mevrouw Hoogeveen blijkt in werkelijkheid mevrouw Van Loenen te zijn.
   • 25Nieuwsblad van het Noorden
    Valse Altinks duiken op in kunstwereld    lees artikel
   • 25Nieuwsblad van het Noorden
    Vervalsingen komen niet als een verrassing    lees artikel
   • 29De Telegraaf
    Drents echtpaar grossiert in valse Altinks | Schilderijen-schandaal dupeert honderden kunstkopers    lees artikel
   • 29 Naar aanleiding van bovenstaand artikel gaat het echtpaar Van Loenen naar de civiele rechtbank te Amsterdam, waar zij rectificatie eisen van deze krant. De rechtbank stelt de familie Van Loenen in het ongelijk en zij worden veroordeeld tot betaling van de kosten.
   • 29Nieuwsblad van het Noorden
    Oud-leraar brein achter valse Altinks?    lees artikel
   • 29Nieuwsblad van het Noorden
    Onduidelijkheid over valse Altinks blijft    lees artikel
   • 30Nieuwsblad van het Noorden
    De kennis over de Ploeg zit in Groningen | Stichting wil zo snel mogelijk einde aan stroom vervalsingen    lees artikel
  • Juni
   • 01De Telegraaf
    Verontruste eigenaars Ploeg-schilderijen in stichting verenigd | Roddel en achterklap rond valse Altinks    lees artikel
   • 05Nieuwsblad van het Noorden
    'Altink-echtpaar' verliest kort geding tegen de Telegraaf    lees artikel
   • 06 Een zestal aangiften volgt bij de politie, onder meer van het veilinghuis Sotheby's, en het Haags Venduehuis wegens poging tot oplichting door het echtpaar Van Loenen uit Beilen, in de media ook wel het 'Altink-echtpaar' genoemd.
   • 10De Telegraaf
    Buiten de eerder genoemde aangiften schrijft Sotheby's een uitvoerige brief aan het openbaar ministerie te Amsterdam.
  • Juli
   • 05Nieuwsblad van het Noorden
    Altink-zaak - Telegraaf hoeft berichten niet te rectificeren    lees artikel
   • 06De Telegraaf
    Zielig verhaal moest geld opbrengen voor verbouwing pension psychiatrische patiënten... | Zo namen de van L.'s de kunstwereld te grazen    lees artikel
  • Augustus
 • 1992
  • Mei
   • 18Nieuwsblad van het Noorden
    Gelijkenissen in werk Cor van Loenen | Geeft Altink-vervalser zich eindelijk bloot?    lees artikel
   • 18Nieuwsblad van het Noorden
    Kunstwereld verbaasd over expositie    lees artikel
  • Juli
   • 13 Inval door de politie in de boerderij van het echtpaar Van Loenen. Van Loenen wordt verdacht van het vervalsen dan wel verhandelen van valse schilderijen en aangehouden. Hij wordt vier dagen voor verhoor vastgehouden in Amsterdam. Tevens worden in zijn boerderij 31 schilderijen in beslaggenomen.
   • 14 Twee getuigen-deskundigen, galeriehoudster mevr. Renée Smithuis uit Castricum en Cees Hofsteenge, kunsthandelaar en Ploegspecialist uit Groningen, komen (onafhankelijk van elkaar) los van elkaar - in aanwezigheid van drie rechercheurs - tot een identiek oordeel over elk van de schilderijen. Zij constateren 28 valse werken (slechts drie voorstellingen authentiek!).
   • 16De Telegraaf
    Beruchte schilder bij inval gearresteerd | Serie vervalste Altinks ontdekt bij Cor van L.    lees artikel
   • 16Nieuwsblad van het Noorden
    Drentse schilder gearresteerd op verdenking van vervalsen Altinks    lees artikel
   • 16Nieuwsblad van het Noorden
    Beilenaar gelooft in 'monstercomplot van de kunstwereld' : Kunstenaar Van Loenen verdacht van vervalsen werk Jan Altink    lees artikel
   • 17 Van Loenen wordt vrij gelaten.
   • 17Nieuwsblad van het Noorden
    Politie onderzoekt valse Altinks    lees artikel
   • 18Nieuwsblad van het Noorden
    Verdachte vervalsing kunstwerken weer vrij    lees artikel
 • 1993
  • Januari
   • __ Van Loenen ontvangt zijn 31 in beslaggenomen schilderijen van Justitie Amsterdam terug.
   • 23Nieuwsblad van het Noorden
    Altink-schilderijen terug    lees artikel
   • 27Beiler Courant
    Gerechtelijk vooronderzoek afgerond | Schilderijen Jan Altink weer terug hij familie Van Loenen    lees artikel
  • Maart
   • __ Wegens onvoldoende aanwijzing van schuld seponeert Justitie deze zaak.
   • 31Nieuwsblad van het Noorden
    Bewijs voor valse doeken Altink ontbreekt    lees artikel
  • April
   • 01Nieuwsblad van het Noorden
    Advocaat: Van Loenen gerehabiliteerd | Vermeende vervalsingszaak van Altinks geseponeerd    lees artikel
   • 02Nieuwsblad van het Noorden
    Geslagen maar nooit verslagen    lees artikel
  • Juli
   • 31Nieuwsblad van het Noorden
    Schadevergoeding voor vermeende Altink-vervalser    lees artikel
  • Augustus
   • 02 Op verzoek van het echtpaar Van Loenen geeft registermakelaar/taxateur Auke van der Werff uit Oudeschild (Texel) een voorlopig taxatierapport af voor 12 schilderijen, uitsluitend t.b.v. een verzekering. Onderaan de beide bladzijden van dit rapport vermeldt hij:"Uitsluitend voor verzekeringsdoeleinden. Niet bruikbaar voor commerciële doeleinden." Tevens geeft hij in een afzonderlijke brief, gedateerd op 2 augustus 1993, een toelichting.

    Enige citaten uit deze begeleidende brief:
    "De herkomst van een zo grote partij Altinks is te vaag en de amateuristische manier van inlijsten - om iets authentiek te doen lijken - klopt van geen kant. Bijgaande verzekeringstaxatie beschouw ik dan ook als voorlopig, om u toch de gelegenheid te geven de werken te verzekeren, mits uiteraard de verzekeringsmaatschappij dit op deze wijze aanvaard."

    N.B. Van der Werff trekt bovenvermeld rapport na enige dagen in, omdat er ernstige twijfels begonnen te rijzen over de authenticiteit van de werken. Op 17 mei 2003 bevestigt hij dit schriftelijk. Citaat: "Ik heb hem (Van Loenen) een brief gestuurd en verzocht de rapporten terug te sturen. Nooit gebeurd."
   • 25Nieuwsblad van het Noorden
    Kunstschilder Van Loenen wil 80 mille van Justitie    lees artikel
  • Oktober
   • __ Van Loenen ontvangt een schadevergoeding van Justitie.
   • 25Nieuwsblad van het Noorden
    Schadevergoeding voor kunstschilder Cor van Loenen    lees artikel
 • 1994
  • Februari
   • 04Origine Magazin
    Echt / Vals | De Altink-affaire    lees artikel
   • 08Nieuwsblad van het Noorden
    Altink-affaire krijgt een vervolg voor gerechtshof    lees artikel
   • 09Nieuwsblad van het Noorden
    Van Loenen: Walgelijk en arrogant    lees artikel
   • 09Nieuwsblad van het Noorden
    Kans op heropening van zaak-Altink is 'groot'    lees artikel
   • 10Nieuwsblad van het Noorden
    Expert: "Van Loenen misbruikt taxatierapport" : "Van der Werff baseert zich op de informatie van twee mensen aan wie Van Loenen doeken uit het "verdachte" Altink-twaalftal zou hebben aangeboden, met een kopie van de taxaties. Ze wisten niet dat het slechts verzekeringstaxaties waren. Dat heeft Van Loenen op de kopieën weggelaten. Dat is heel kwalijk en getuigt van uitermate onzorgvuldig gedrag."    lees artikel    lees artikel
  • Maart
   • 25Nieuwsblad van het Noorden
    Signaturen op Altinks vals    lees artikel
   • 25Nieuwsblad van het Noorden
    Gerechtelijk onderzoek werpt nieuw licht op Altink-affaire    lees artikel
   • 26Nieuwsblad van het Noorden
    (Artikel Margriet Benak)    lees artikel
   • 31Nieuwsblad van het Noorden
    Kans klein op nieuw proces over Altinks    lees artikel
   • 31Nieuwsblad van het Noorden
    Kans op nieuw proces Altink-affaire klein    lees artikel
  • April
   • 30 Heropening onderzoek naar aanleiding van een klacht op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering wegens het uitblijven van een strafvervolging tegen Van Loenen. Klacht ingediend door galeriehoudster Renée Smithuis uit Castricum en kunsthandelaar Cees Hofsteenge uit Groningen (getuigen-deskundigen).

    Citaat uit het "Nieuwsblad van het Noorden" d.d. 1 maart 1994:
    "Procureur-Generaal P.M.Brilman heeft het hof namelijk geadviseerd het verzoek af te wijzen. Hij vindt het aannemelijk dat Van Loenen zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf, maar er is onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor een strafzaak, stelt hij".

    Citaat uit "Origine", nummer 1, d.d. 4 februari 1994, pagina 62 en 63 :
    "Maar steeds ging het om dezelfde kleine man met grote baard: de Beilense kunstschilder Cor van Loenen. En steeds ging het om vervalsingen. De kranten stonden er vol van. Van Loenen werd aangehouden en gearresteerd. Eenendertig schilderijen werden bij hem in beslaggenomen. Twee jaar later heeft hij de schilderijen terug. De "zaak" is geseponeerd. Van Loenen kraait victorie in de regionale pers. Wat vals heet, noemt hij nu echt."
  • Mei
   • 01Nieuwsblad van het Noorden
    Advocaat Van Loenen teleurgesteld over heropening onderzoek    lees artikel
   • 03Nieuwsblad van het Noorden
    Gerechtshof gelast nieuw onderzoek 'valse' Altinks    lees artikel
   • 03De Telegraaf
    Hof gelast onderzoek naar echtheid van schilderijen Altink    lees artikel
   • 04Nieuwsblad van het Noorden
    'Voorkomen van nieuwe missers Altink-zaak'    lees artikel
   • 06Nieuwsblad van het Noorden
    'Voorkomen nieuwe missers Altink-zaak'    lees artikel
   • 13De Telegraaf
    Justitie blunderde met Altink-vervalsingen : Bewijsmateriaal krijgt nieuwe kans in vooronderzoek    lees artikel
  • September
   • 20Nieuwsblad van het Noorden
    Altink-affaire ten einde na nieuw sepot    lees artikel
 • 1995
  • September
   • 20De Telegraaf
    Rel rond vervalsing schilderijen Altink definitief voorbij    lees artikel
   • 20Volkskrant
    Hof sluit zaak over vervalsing doeken Altink    lees artikel
   • 27Hollands Dagblad
    Galeriehoudster Smithuis gefrustreerd over Altink-affaire | Officier van justitie mag hier straffeloos blunderen    lees artikel
   • __Nieuwsblad van het Noorden
    Altink-affaire afgesloten met schadevergoeding    lees artikel
   • __ Het Gerechtshof Amsterdam seponeert de rechtszaak tegen Van Loenen opnieuw wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor een strafzaak.

    Twee citaten uit het Hollands Dagblad, d.d. 27 september 1995:
    "Het was zelfs bekend waar Van Loenen het oude gebruikte linnen met oude spielatten kocht"
    en
    "Het is de taak van justitie om systematische kunstvervalsing en ontwrichting van de kunsthandel op te sporen en te veroordelen. Nu is door een onbeholpen aanpak een beroepsvervalser de dans ontsprongen."
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
  • December
   • 07Nieuwsblad van het Noorden
    Berichten uit een grijs circuit | En weer waren de Altinks vals    lees artikel
 • 2002
 • 2003
  • Januari
   • 30 Meijering stelt het echtpaar Van Loenen per aangetekend schrijven op de hoogte van het feit, dat de tien door hun verkochte 'Ploegwerken' niet authentiek ('vals') zijn en vordert restitutie van de koopsom, vermeerderd met de wettelijke rente.
    In tegenstelling tot alle gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken, blijkt het echtpaar niet bereid te zijn de koopsom te restitueren, als gevolg waarvan Meijering genoodzaakt is deze kwestie voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • 2004
  • Augustus
   • 16 Meijering doet aangifte bij de politie Drenthe/Wijkeenheid Midden-Drenthe in Beilen tegen het echtpaar van Loenen uit Beilen terzake :
    1. oplichting
    2. gekwalificeerde valsheid in geschrifte
    3. verduistering
    . Proces-verbaalnummer: PL033A/04-163863
 • 2005
  • Mei
   • 18 TRIP Advocaten (Mr. J. Bal) uit Groningen legt namens Meijering conservatoir beslag op de boerderij van het echtpaar Van Loenen.
    Vordering een bedrag van Euro 150.000,00, vermeerderd met wettelijke renten en kosten.
   • 20 TRIP Advocaten (Mr. J. Bal) uit Groningen brengt een dagvaarding uit tegen zowel de heer als mevr. Van Loenen uit Beilen.    pdf-bestand
   • 22 Onderhoud Meijering met de Officier van Justitie Dhr. H Supèr bij het Openbaar Ministerie te Assen, in aanwezigheid mw. C. Durville en medewerker bureau Slachtofferhulp.
    1. Het Openbaar Ministerie is overtuigd van de gepleegde oplichting door hetecht paar Van Loenen.
    2. Volgens het Openbaar Ministerie Assen is er echter op dit moment onvoldoende bewijs om te komen tot strafvervolging.
    3. Bij nieuwe feiten (bewijslast) kam opnieuw aangifte worden gedaan en is na er onderzoek mogelijk !!!
  • Juni
   • 20De Groninger Gezinsbode
    'Is die Altink vals? Dan gaat ie direct de etalage uit'    lees artikel
  • Juli
   • 15 De Centrale Coördinatie Opsporing Zuidwest (CCO) bevestigt schriftelijk, dat besloten is geen verder onderzoek in te stellen. Tevens wordt vermeld, dat tegen deze beslissing bezwaar kan worden gemaakt bij het Arrondissementsparket in Assen.
   • __ Meijering dient schriftelijk klacht in bij het Arrondissementsparket in Assen, wegens het uitblijven van een strafvervolging tegen het echtpaar Van Loenen.
  • Augustus
   • 31 Tussenvonnis van de eerste enkelvoudige kamer De Rechtbank beveelt een verschijning van partijen tot het verstrekken van inlichtingen en het beproeven van een minnelijke regeling.    pdf-bestand
  • September
   • 13 Meijering ontvangt brief van Openbaar Ministerie te Assen. De hoofdofficier van justitie verklaart, dat door de politie een sepotbericht is gestuurd waarin (in dit geval) ten onrechte wordt gewezen op de mogelijkheid tot het maken van bezwaar bij het parket. Dit bezwaar zat besloten in het gesprek met de officier van justitie dhr. H. Supèr op 22 mei 2005. De ingezonden brief van klager Meijering is opgevat als een klacht ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering en ter verdere behandeling doorgezonden naar het Gerechtshof Leeuwarden.
  • November
   • 02 Proces-verbaal comparitie na antwoord. Partijen komen niet tot overeenstemming.    pdf-bestand
 • 2006
  • Januari
   • 25 Tussenvonnis. De zaak wordt naar de rol verwezen, tenteinde partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over een te benoemen deskundige.    pdf-bestand
  • April
   • 28 Klager drs. Johan L. Meijering wordt gehoord door de raadsheercommissaris van het Gerechtshof Leeuwarden, Strafsector (klachtnummer: 05/00231) in het bijzijn van advocaat-generaal, griffier en mw. C. Durville.
  • Mei
   • 10 Tussenvonnis.
    1. bewijslast ligt bij Meijering
    2. Rechtbank gelast deskundigenonderzoek
    3. Rechtbank benoemt als onafhankelijke deskundige de taxateur enveilingmeester Cornelis Buijsert, verbonden aan het Venduhuis te Utrecht.
       pdf-bestand
  • Juli
   • 17 Meijering ontvangt brief van Gerechtshof Leeuwarden: 'Het hof heeft inmiddels beslist dat de beklaagde, de persoon op wie de klacht betrekking heeft, eveneens in de gelegenheid wordt gesteld hieromtrent te worden gehoord.'
    Klager drs. Johan L.Meijering stuurt aanvullende (belastende) informatie naar Gerechtshof Leeuwarden op:
    1. 13 juni 2006
    2. 14 juni 2006
    3. 4 aug. 2006
    4. 17 aug. 2006
    5. 31 aug. 2006
    6. 2 sept. 2006 (Inhoud: "Mijn pleidooi inzake de Altink-Affaire")
   • 25 Ontvangst (concept) rapport d.d. 4 juli 2006 van de onafhankelijke deskundige Cornelis Buijsert. In deze rapportage bevestigt deze door de Rechtbank benoemde deskundige met betrekking tot elk schilderij in deze zaak dat het een vervalsing betreft, met als onderbouwing dat - gezien de penseelvoering - die schilderijen niet van de hand van de gesuggereerde kunstenaar kunnen zijn.
  • Oktober
   • 05De Volkskrant [kunstbijlage]
    [reconstructie] Steekspel over 'erfenis' Groningse kunstenaarsgroep | Priegelen met Ploegers    lees artikel
   • 05Radiouitzending RTV Drenthe
    Programma "Drenthe Actueel"    opname afspelen
   • 06Dagblad van het Noorden
    ACHTERGROND STICHTING IN OPRICHTING WIL KEURMERK | Zorgen over goede naam van schilderijen De Ploeg    lees artikel
   • 11De Groninger Gezinsbode
    COMMENTAAR VALSE KUNST    lees artikel
   • 14Dagblad van het Noorden
    INTERVIEW COR VAN LOENEN, KUNSTSCHILDER EN OMSTREDEN PLOEG-VERZAMELAAR 'Het gesodemieter moet nu eens ophouden'    lees artikel
   • 17 Van Loenen wordt gehoord door Gerechtshof Leeuwarden.
  • November
   • 16De Volkskrant
    'Valse kunst moet uit de handel worden genomen'    lees artikel
   • 16De Volkskrant [kunstbijlage]
    Het gezag van de kunstexpert | HET BLIJFT EEN MENING    lees artikel
   • 25 Brief van drs. Johan L. Meijering aan het management van de Kunstacademie Minerva :    pdf-bestand
   • 26 Brief van drs. Johan L. Meijering aan de Federatie Taxateur Makelaar en Veilinghouders (TMV) :    pdf-bestand
   • 30 Brief van drs. Johan L. Meijering aan het Openbaar Ministerie Assen :    pdf-bestand
 • 2007
  • Januari
   • 11 Ontvangst definitief rapport van de door de Rechtbank benoemde onafhankelijke deskundige Cornelis Buijsert, d.d. 5 sept. 2006.
    De inhoud van de eindrapportage is identiek aan de tussenrapportage, d.d. 4 juli 2006.
    Toegekend wordt aan kunstwaarde een bedrag van € 0,00.
    Toegekend wordt aan decoratieve waarde (10 schilderijen) een bedrag van € 830,00.
    De zaak wordt verwezen naar de rol van 7 februari 2007 voor het nemen van een conclusie na het deskundigenrapport.
   • 17Radiouitzending RTV Drenthe
    Programma "Drenthe Actueel"    opname afspelen
   • 19Radiouitzending RTV Noord
    Lunchprogramma    opname afspelen
   • 22 Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden. De klacht wordt bij gebrek aan wettig en overtuigend bewijs afgewezen.
   • 24De Volkskrant [kunst]
    Schilder Van Loenen weer vrijuit    lees artikel
   • 24Radiouitzending RTV Drenthe
    Programma "Drenthe Actueel"    opname afspelen
   • 25internet, www.misdaadjournalist.nl
    Dagboek van donderdag 25 januari 2007    lees artikel
   • 25Dagblad van het Noorden
    Johan Meijering blijft vechten tegen 'vervalste kunst' | 'Dit is een vrijbrief voor oplichters!'    lees artikel
  • Februari
   • 07 Conclusie na deskundigenbericht ingediend door mr. J.A. Bal inzake Meijering (eiser).
   • 07Dé Krant van Groningen, 3e jaargang nr. 27
    Gedicht van de week Johan Meijering    lees artikel
  • Maart
   • 07 Conclusie na deskundigenbericht ingediend door mr. E.J.F. Schönveld inzake de echtpaar Van Loenen (gedaagden).
   • 21 Meijering vraagt de Rechtbank om een vonnis de uitspraak is bepaald op 2 mei 2007.
  • Mei
   • 02 Beslissing Rechtbank Assen: Uitstel zonder opgave van redenen op de rol gezet van 13 juni 2007.
   • 30Nieuwe Revue, nr. 22
    Valse streken | Valse kunst kan ongestraft worden verkocht | Niemand doet iets    lees artikel
  • Juni
   • 03Brief drs. J.L. Meijering aan de heer John Berkhout, griffier van de Staten van de provincie Groningen :    pdf-bestand
    Onderwerp:
    1. - Bedreiging culturele erfgoed De Ploeg
    2. - Verzoek om afspraak met de Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen, de heer Hans Alders

   • 13 Meijering publicatie 'Nachtmerrie van een kunstliefhebber',    zie inleiding
   • 13 Meijering publicatie 'Woensdag de DERTIENDE',    zie inleiding
   • 18Brief drs. J.L. Meijering aan alle leden van de Tweede Kamer in Den Haag : pdf-bestand
    Onderwerp:
    - Strijd tegen verloedering in de Nederlandse samenleving
    - Initiatieven van een Nederlands staatsburger

    Voorstel om onder meer op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen:
    Verandering dan wel aanpassingen van bestaande wetgeving om valse kunst in de Nederlandse samenleving te onttrekken aan het handelsverkeer

    Doelen:
    1. 1 bescherming van ons Nationale kunstbezit
    2. 2 bescherming consument tegen list en bedrog
          
   • 25Brief drs. J.L. Meijering aan de leden van de Provinciale Staten van de provincie Groningen:    pdf-bestand
    Onderwerp:
    - Valse kunst
    - Bedreiging culturele erfgoed kunstkring "De Groninger Ploeg"
    - Een burgerinitiatief

    Verzoek:
    1. Onderwerp valse kunst te plaatsen op de agenda van de provinciale Staten van de provincie Groningen
    2. Onderzoek instellen welke maatregelen er genomen kunnen worden om ons cultureel kunstbezit nu en in de toekomst te beschermen en of er initiatieven genomen kunnen worden richting wetgeving om valse kunst te onttrekken aan het handelsverkeer
  • Juli
   • __ Meijering dient schriftelijk klacht in bij het Arrondissementsparket in Assen, wegens het uitblijven van een strafvervolging tegen het echtpaar Van Loenen.
   • 04Brief drs. J.L. Meijering aan de leden van de gemeenteraad van Groningen.
    Onderwerp:
    - Valse kunst
    - Bedreiging culturele erfgoed kunstkring "De Groninger Ploeg"
    - Een burgerinitiatief

    Verzoek:
    1. Onderwerp valse kunst te plaatsen op de agenda van de gemeenteraad van Groningen
    2. Onderzoek instellen welke maatregelen er genomen kunnen worden om ons cultureel kunstbezit nu en in de toekomst te beschermen en of er initiatieven genomen kunnen worden richting wetgeving om valse kunst te onttrekken aan het handelsverkeer
  • Augustus
   • 01 Vonnis van de Rechtbank Assen    pdf-bestand
   • 02Televisieuitzending VPRO
    Jansen & Jansen - Waarom is er zoveel valse kunst op de markt?    opname bekijken
 • 2008
  • Januari
   • 30Vonnis van de Rechtbank Assen, Sector civiel recht. Zaaknummer/rolnummer: 52024/HA ZA 05-408    pdf-bestand
    Citaat:
    "De rechtbank is van oordeel dat de in deze procedure overgelegde rapporten weliswaar twijfels oproepen over de authenticiteit van de schilderijen. Echter op basis van de rapporten kan naar het oordeel van de rechtbank niet voor juist worden gehouden dat de schilderijen daadwerkelijk vals/niet authentiek zijn."

    Meijering gaat tegen het vonnis van de Enkelvoudige Rechtbank Assen d.d. 30 januari 2008 in beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden.
    Meervoudige Kamer
    Zaak: Meijering/Van Loenen.
    Sector: Civielrecht.
    Zaaknummer: 107.002.669/01

    Meijering vervolgt de gerechtelijke procedure met vijf omstreden schilderijen waarvan door alle geraadpleegde deskundigen onafhankelijk van elkaar is vastgesteld dat deze schilderijen vals zijn.
  • Februari
   • 14Televisieuitzending RTV Noord
    Kunstliefhebber boos over authenticiteit schilderijen    opname bekijken
   • 20Televisieuitzending NOVA
    Valse schilderijen, of toch niet?    opname bekijken
   • 23Radiouitzending RTV Drenthe
    Programma "Drenthe Actueel"    opname afspelen
   • 28Televisieuitzending Dagblad van het Noorden
    Valse Ploegschilderijen niet vals genoeg    opname bekijken
 • 2009
  • Augustus
   • 19 Meijering doet opnieuw aangifte bij de politie Drenthe/Basiseenheid MiddenDrenthe/Hoogeveen Oost terzake :
    1. oplichting
    2. valsheid in geschrifte
    Proces-verbaalnummer: 2009029646-1
  • Oktober
   • 27N.a.v. aangifte Meijering op 19 aug. 2009 onderhoud Meijering met O.v.J., Mevrouw S.Kromdijk, de hulp O.v.J, Inspecteur H. Harms - teamchef politie Hoogeveen, dhr. I.J. De Jong (opgelicht met 225 valse schilderijen), Juriste bureau slachtofferhulp bij het Openbaar Ministerie in Assen.

    Meijering verzoekt het openbaar Ministerie om vijf mee genomen omstreden 'Ploegschilderijen' - drie gesigneerd met J. Altink en twee gesigneerd met Johan Dykstra - in beslag te nemen. De Officier van Justitie wijst dit verzoek af en is bereid twee van de vijf omstreden schilderijen in beslag te nemen. Uitgelegd wordt, dat er weinig menskracht bij de politie is, weinig financiële middelen aanwezig zijn en er geen prioriteit aanwezig is. Het doel is om met beperkte middelen en menskracht een strafzaak tegen het echtpaar Van Loenen aan te spannen.

    Twee omstreden schilderijen worden ter plekke door de hulp O.v.J. in beslag genomen:
    1. Blauw Börgje, aquarel, gesigneerd 'JOHAN DYKSTRA'
    2. Gronings landschap, gemengde techniek, gesigneerd 'J. ALTINK'
  • December
   • 23 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Aangifte wegens meineed gepleegd door Cor van Loenen uit Beilen.
 • 2010
  • Januari
   • 13 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Aangifte wegens poging(en) tot oplichting via Internet (Markplaats) met valse 'Ploegschilderijen'.
  • April
   • 22 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Verzoek tijdelijke teruggave twee in beslag genomen 'Ploegschilderijen', getiteld: 'Blauw Börgje' en 'Gronings dorp/landschap'.
  • Juni
   • 11Radiouitzending RTV Drenthe
       opname afspelen
   • 12Dagblad van het Noorden
    Nieuw deel in vervalsingsoap    lees artikel
   • 12Dagblad van het Noorden
    Schimmenspel rond De Ploeg | ACHTERGROND BEROEP PLOEG-ZAAK | 'Twijfel over kundigheid van experts' | 'Ik had er geen zak verstand van' | VRAAG & ANTWOORD JOHAN MEIJERING    lees artikel
   • 15Televisieuitzending NOVA
    Televisieuitzending NOVA | Valse schilderijen, of toch niet?    opname bekijken
   • 16 Eerste openbare rechtszitting in hoger beroep (pleidooizitting) bij het Gerechtshof Leeuwarden. Zowel de eisende partij als de gedaagden worden verhoord door het Gerechtshof Leeuwarden (drie rechters).
   • 17Dagblad van het Noorden
    Oplopende emoties bij rechter    lees artikel
   • 18 Aanvullende aangifte bij de politie te Hoogeveen betreffende de herkomst van de schilderijen. Proces-verbaalnummer: PLO33K 2009029646-7
  • Juli
   • 15 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Verzoek:
    Vergelijkend schriftonderzoek (Forensische schriftexpertise).
   • 21Dagblad van het Noorden
    Justitie zoekt kunstexpert    lees artikel
  • September
   • 28Tussenarrest (bij vervroeging) door het Gerechtshof Leeuwarden.
    Het Gerechtshof Leeuwarden bepaalt dat de eisende partij Meijering moet bewijzen dat vijf betwiste 'Ploegschilderijen' vals zijn (bewijsopdracht).
    Ook bepaalt het hof dat het de eisende partij Meijering is toegestaan tot het leveren van (aanvullend) bewijs.    pdf-bestand
    "Het staat Meijering vrij dit bewijs door middel van getuigen en/of andere bewijsmiddelen te leveren en het hof staat Meijering ook toe dit bewijs te leveren door het uitbrengen van één of meerdere deskundigenbericht(en) of het horen van getuigen (art. 200 Rv)."

    De bewijsvoering van de eisende partijen bestaat uit drie verschillende onafhankelijke en zelfstandige onderdelen, die in de onder 1 t/m 3 genoemde volgorde achter elkaar in 2011 plaats vinden:
    1. 1 Onderzoek door de eisende partij Meijering
    2. 2 Horen van 6 deskundigen
    3. 3 Onafhankelijk technisch onderzoek door:
     A.R.R.S uit Den Haag/Nieuw Vennep
     Atelier voor Restauratie & Research van Schilderijen
   • 28 Tussenvonnis Gerechtshof Leeuwarden, LJ Nummer BN8476 : Koper moet bewijzen dat schilderijen vals zijn    lees artikel
   • 30Dagblad van het Noorden
    Kunstrel: 1-0 voor Van Loenen    lees artikel
  • Oktober
   • 18Brief van drs. J.L. Meijering aan het bestuur van de Federatie van Taxateurs en Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken en de Commissie ter bestrijding van Valse Kunst,
    Postbus 15477, 1001 ML Amsterdam

    Verzoek:
    Een bijdrage te leveren aan de bestrijding van valse kunst, in het bijzonder de Altink-Affaire
  • November
   • 06Dagblad van het Noorden
    Ploeg-kenners willen rechtszaak mijden    lees artikel
   • 14 Eerste gemotiveerd verzoek van Meijering aan de directie van het Groninger Museum om verstrekking van een aanvullend deskundigenverslag ten behoeve van de gerechtelijke civiele procedure in hoger beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden.
   • 28 Tweede gemotiveerd verzoek van Meijering aan de directie van het Groninger Museum om verstrekking van een aanvullend deskundigenverslag ten behoeve van de gerechtelijke civiele procedure in hoger beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden.
  • December
   • 02Brief van Kees van Twist, algemeen directeur van het Groninger Museum aan Meijering.
    Antwoord op verzoeken van Meijering op 14 en 28 november 2010 om verstrekking van een aanvullend deskundigenverslag ten behoeve van de gerechtelijke civiele procedure in hoger beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden.
    Citaat:
    "Het Groninger Museum voelt zich niet geroepen een rol in deze zaak te spelen en wenst buiten dit dispuut te blijven."
   • 19 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Verzoek tijdelijke teruggave twee in beslag genomen 'Ploegschilderijen', getiteld: 'Blauw Börgje' en 'Gronings dorp/landschap'.
   • 26 Derde gemotiveerd verzoek van Meijering aan de directie van het Groninger Museum om verstrekking van een aanvullend deskundigenverslag ten behoeve van de gerechtelijke civiele procedure in hoger beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden.
   • 30Brief van Kees van Twist, algemeen directeur van het Groninger Museum aan Meijering.
    Antwoord op verzoek van Meijering op 26 december 2010 om ondersteuning met deskundigheid van het Groninger Museum.

    Onderwerp: Valse "Ploegschilderijen"

    Citaat:
    "Het Groninger Museum voelt zich niet geroepen een rol in deze zaak te spelen en wenst buiten dit dispuut te blijven. Uw bevindingen zien wij met belangstelling tegemoet."
   • __ Origine Magazin, Nummer 6 - 2010, jaargang 18 : De Tweede Altink-Affaire: Schimmige vervalsings- en oplichtingszaak rond kunst van De Ploeg    lees artikel
 • 2011
  • Januari
   • 25Aanvullende aangifte bij de politie te Groningen betreffende
    1. Het indienen van valse informatie bij de Rechtbank te Assen
    2. Heling c.q. verduistering c.q. medeplichtigheid aan de oplichting van de 'Collectie Zwaneveld'
    3. Het indienen van twee valse aangiften wegens smaad
    4. Het vervalsen van drie 'Ploegschilderijen', gesigneerd 'J.Altink'
    Inbreuk op het auteursrecht.
    Proces-verbaalnummer: PL01KE 2011008689-1
  • Februari
   • 08 Tweede openbare rechtszitting in hoger beroep (pleidooizitting) bij het Gerechtshof Leeuwarden (drie rechters).
    Het Gerechthof Leeuwarden verhoort drie getuigen/deskundigen.
   • 09Dagblad van het Noorden
    Vervalste Jan Altink    lees artikel
   • 09Dagblad van het Noorden
    Vervalsingen bij rechter    lees artikel
   • 09Leeuwarder Courant
    Rechter buigt zich over kunst    lees artikel
   • 09Leeuwarder Courant
    Zaak valse Ploeg-schilderijen voor Leeuwarder Gerechtshof    lees artikel
   • 15 Derde openbare rechtszitting in hoger beroep (pleidooizitting) bij het Gerechtshof Leeuwarden (drie rechters).
    Het Gerechthof Leeuwarden verhoort drie getuigen/deskundigen.
   • 16Leeuwarder Courant
    Experts kraken kwaliteit valse Ploeg-doeken    lees artikel
  • Maart
   • 14Brief van het bestuur van de Stichting Johan Dijkstra aan Meijering. Antwoord op een verzoek van Meijering om ondersteuning van expertise.
    Citaat:
    "Het uitgangspunt van het bestuur is dat wij ons niet mengen in geschillen die niet gaan over werk dat in het bezit is van de Stichting. Dit betekent ook dat het bestuur zich niet bevoegd acht tot het afgeven van expertise. Er zijn vele anderen in de kunstwereld en in de museale wereld, die over specifieke deskundigheid beschikken die daarvoor nodig is."
  • April
   • 22 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Toezenden proces-verbaal van getuigenverhoor van het Gerechtshof Leeuwarden, sector Civiel, zaak Meijering/Van Loenen, zaaknummer 107.002.669/01
  • Mei
   • 20 Aanvullende aangifte bij de politie te Groningen betreffende de huidige verblijfplaats van een gedeelte van de in 1995 verduisterde kunstcollectie Zwaneveld.
    Proces-verbaalnummer: PL01KE 2011008689-3
   • 21 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Informatie over vermoedelijke opslagplaats ontvreemde kunstcollectie Zwaneveld.
   • 23 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
   • 25 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Staken strafrechtelijk onderzoek tegen echtpaar Van Loenen uit Beilen met ingang van 13 mei 2011.
   • 30 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Verzoek om strafrechtelijk onderzoek te hervatten.
   • 31 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
  • Juni
   • 16 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
  • Juli
   • 06 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Strafrechtelijk onderzoek wordt hervat.
    Meijering stuurt op verzoek van de O.v.J. te Assen vonnissen van de Rechtbank Assen en het Gerechtshof Leeuwarden in het kader van de civiele rechtszaak Meijering/Van Loenen.
  • September
   • 13 Het echtpaar Van Loenen (gedaagden) dient een antwoordakte, tevens akte overlegging producties in bij het Gerechtshof Leeuwarden.
  • November
   • 01 Tussenvonnis Gerechtshof Leeuwarden.
    Meijering wordt in de gelegenheid gesteld bij akte te reageren op de bij akte d.d.13 september 2011 door Van Loenen overgelegde producties.    pdf-bestand
   • 30 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Toezenden gedigitaliseerde onderzoek Meijering aan O.v.J. te Assen.
  • December
   • 13 De zaak staat op de rol bij het Gerechtshof Leeuwarden.
    Behandeling bij akte van de reactie van de eisende partij Meijering op de bij akte d.d. 13 september 2011 door Van Loenen overgelegde producties.
   • 22 Schenking aan Meijering van 398 foto's van schilderijen uit de in 1995 verdwenen kunstcollectie Zwaneveld.
   • 27 De zaak staat op de rol bij het Gerechthof Leeuwarden.
    Beide partijen leveren procesdossier in:
    "Partijen voor fourneren".
   • 29 Meijering verzoekt per email om overleg met de O.v.J. te Assen i.v.m. nieuwe belastbare feiten.
   • 29 Aanvullende informatie van Meijering per brief aan O.v.J. te Assen
    Informatie over opslagplaats gedeelte ontvreemde kunstcollectie Zwaneveld.
 • 2012
  • Januari
   • 20Samenvatting lopende strafrechtelijk onderzoek vanaf 19 augustus tegen het echtpaar Van Loenen uit Beilen onder leiding van Mr. S. Kromdijk, Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie in Assen n.a.v. (aanvullende) aangiften wegens:
    1. 1 oplichting
    2. 2 valsheid in geschrifte
    3. 3 de herkomst van de schilderijen
    4. 4 Het indienen van valse informatie bij de Rechtbank te Assen
    5. 5 Heling c.q. verduistering c.q. medeplichtigheid aan de oplichting van de 'Collectie Zwaneveld'
    6. 6 Het indienen van twee valse aangiften wegens smaad
    7. 7 Het vervalsen van drie 'Ploegschilderijen', gesigneerd 'J. Altink'
    8. 8 Inbreuk op het auteursrecht
  • Februari
   • 17Aanvullende aangifte bij de politie te Groningen i.v.m. nieuwe feiten
    Overdracht CD met 398 foto's gedeelte verdwenen kunstcollectie Zwaneveld
    Overdracht aanvullend onderzoeksrapport 'De epiloog' als bijlage bij deze aangifte.

    Aanvullende aangifte wordt gedaan van de vondst en schenking van 398 foto's met afbeeldingen van een gedeelte van de in 1995 verdwenen kunstcollectie Zwaneveld.

    Tevens wordt aangifte gedaan dat bij deze fotocollectie zeven foto's zijn aangetroffen van schilderijen die Meijering in 1999 en 2000 van het echtpaar Van Loenen uit Beilen heeft gekocht.
    Proces-verbaalnummer: PLO01KE 2011008689-4
  • Maart
   • 06 De zaak staat op de rol bij het Gerechtshof Leeuwarden voor een (tussen)arrest.
  • Mei
   • 15 De zaak staat op de rol bij het Gerechtshof Leeuwarden voor een (tussen)arrest.
  • Juli
   • 24Tussenarrest gerechtshof Leeuwarden
    Zaaknummer 107.002.669/01
    Schilderijen 'Het Reitdiep' en 'Heuvellandschap Pic de Luc', beide gesigneerd met J. Altink, worden vals verklaard.
    Het gerechtshof Leeuwarden blijft twijfel houden over de echtheid dan wel valsheid van het schilderij 'Roggestompen' (Johan Dijkstra) en de aquarellen 'Gronings Landschap' (J. Altink) en 'Blauw Borgje' (Johan Dijkstra).
    Voor deze drie werken bekrachtigt het gerechtshof Leeuwarden het vonnis van de Rechtbank Assen.   pdf-bestand
   • 24Aanvullende aangifte van Meijering bij de politie te Groningen i.v.m. nieuwe feiten.
    Overdracht CD met 398 foto's gedeelte verdwenen kunstcollectie Zwaneveld.
    Overdracht eigen verklaring (Bijlage 1)
    Overdracht arrest gerechtshof Leeuwarden van 24 juli 2012.
    Zaaknummer 107.002.669/01 (Bijlage 2)
    Samenvatting van de bewijsvoering in de civiele zaak (bijlage 3)

    Proces-verbaalnummer: PL01KE 2011008689-5
   • 24In beslag name drie schilderijen:
    Het Reitdiep
    Heuvellandschap Pic de Luc
    Roggestompen

    Bewijs van ontvangst ingevolge van art. 94 van het Wetboek van Strafvordering.
  • Augustus
   • 21 Rolzitting gerechtshof Leeuwarden
  • Oktober
   • 10Comparitie van partijen gerechtshof Leeuwarden
    Plaats (tijdelijk i.v.m. verbouwing paleis van justitie): Rechtbank Leeuwarden Tesselschadestraat 7 Leeuwarden
   • 30Arrest gerechtshof Leeuwarden
    Het gerechtshof Leeuwarden vernietigt het vonnis van de rechtbank Assen van 30 januari 2008, voor zover daarin (onder 2.3) is overwogen dat de rechtbank niet voor juist houdt dat de schilderijen vals/niet authentiek zijn en dat de primaire vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen
    Wijst de zaak terug naar de rechtbank Assen teneinde, met inachtneming van de beslissingen van het hof in hoger beroep, de zaak tussen partijen verder te behandelen en te beslissen
  • November
   • 01Eindarrest gerechtshof Leeuwarden
    Zaaknummer 107.002.669/01
    Schilderijen 'Het Reitdiep' en 'Heuvellandschap Pic de Luc', beide gesigneerd met J. Altink, worden vals verklaard.
    Het gerechtshof Leeuwarden blijft twijfel houden over de echtheid dan wel valsheid van het schilderij 'Roggestompen' (Johan Dijkstra) en de aquarellen 'Gronings Landschap' (J. Altink) en 'Blauw Borgje' (Johan Dijkstra).
    Voor deze drie werken bekrachtigt het gerechtshof Leeuwarden het vonnis van de Rechtbank Assen.   pdf-bestand
  • December
   • 05(Tussen) Vonnis Rechtbank Assen
    Zaaknummer/rolnummer: 52024/HA ZA 05-408
    Beslissing:
    De Rechtbank beveelt een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en ter beproeving van een minnelijks schikking.    pdf-bestand
   • 07Meijering dient schriftelijk een klacht in bij het Gerechtshof Leeuwarden op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, wegens het uitblijven van een strafvervolging tegen het echtpaar Van Loenen.

    Meijering geeft eerbiedig te kennen dat hij op diverse data, vanaf 2004 tot 2011 aangifte en aanvullende aangiften bij de politie heeft gedaan ter zake van overtreding van oplichting, valsheid in geschrifte, heling, strafbaar gesteld bij artikel 326, 225 en 416 cq 417 van het Wetboek Van Strafrecht, dat gemelde strafbare feiten door de officier van justitie mevrouw mr. S. Kromdijk te Assen, in een schrijven van 8 oktober 2012 met als bijlage een uiteenzetting van niet-vervolging in een memo, niet wordt vervolgd; dat direct betrokkene Meijering een rechtstreeks belang heeft bij de vervolging van de kunstschilder C.T. van Loenen en diens echtgenote mevrouw C. van Loenen-van Exter te Beilen, omdat Meijering van het echtpaar Van Loenen, in 1999 en 2000, een tiental zogenaamde Groninger Ploeg schilderijen heeft gekocht. Vijf schilderijen werden technisch onderzocht en door de deskundigen vals bevonden.
    In mei 2012 werden van deze schilderijen door het gerechtshof te Leeuwarden, twee schilderijen vals bevonden en van drie schilderijen kon de vervalsing niet worden vastgesteld, maar over de echtheid is door het gerechtshof is geen uitspraak gedaan. Met deze uitspraak van het gerechtshof is komen vast te staan dat het echtpaar Van Loenen, valse schilderijen heeft verkocht aan Meijering. Meijering kan aantonen dat het echtpaar Van Loenen moet hebben geweten dat een aantal van de aangeschafte schilderijen vals waren. Bovendien is komen vast te staan dat van de tien aangeschafte schilderijen door Meijering van het echtpaar Van Loenen er tenminste zeven schilderijen afkomstig waren uit de ontvreemde Zwaneveld-collectie. Door deze koop en door de noodzakelijke gevoerde rechtszaken, omdat het echtpaar Van Loenen geen minnelijke schikking wenste, is belanghebbende Meijering door het echtpaar Van Loenen zowel materieel als immaterieel ernstig geschaad.
    Redenen, waarom direct betrokkene Meijering eerbiedig verzoekt:
    1. a. om hem kennis te laten nemen van de op deze zaak betrekking hebbende stukken voor zover zij al niet aan hem verstrekt zijn;
    2. b. om hem of een door hem gemachtigde in de gelegenheid te stellen het beklag in de Raadkamer toe te lichten;
    3. c. te bevelen dat de verlangde vervolging wordt ingesteld ter zake van de feiten waarop het beklag betrekking heeft.

    Om de reden van zijn beklag voor het gerechtshof duidelijk te maken, doet Meijering de volgende bescheiden toekomen:
    1. a. een Memo van de officier van justitie, mevrouw mr. S. Kromdijk d.d. 25 september 2012 (productie 2A)
    2. b. een reactie op de inhoud van dit stuk (productie 2B),
    3. c. de eindconclusie
    4. d. een timetabel
    5. e. producties ( 05 t/m 26)
 • 2013
  • Maart
   • 20Comparitie van partijen
    Plaats en tijdstip openbare zitting:
    Gerechtsgebouw Assen
    Brinkstraat 4

    Aanvang 9.30 uur

    Voor deze zitting is ca. 1 1/2 uur uitgetrokken

  • April
   • __ In april of mei 2013 behandeling klacht Meijering bij het Gerechtshof Leeuwarden op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, wegens het uitblijven van een strafvervolging tegen het echtpaar Van Loenen.
    N.B. Deze zitting is niet openbaar
 • 2014
  • Januari
   • 08 Vonnis Rechtbank Assen
    Meijering krijgt gelegenheid om akte te nemen ter onderbouwing van zijn schade
  • Februari
   • 05 Rolzitting
    Van Loenen krijgt 4 weken gelegenheid om antwoordakte te nemen
  • Maart
   • 05 Rolzitting