Brief aan Provinciale Staten van de provincie Groningen