Verbod op vuurwerk (2008)


Uitzending : Eén Vandaag, 9 december 2008

sitestat

Oud en Nieuw zonder rotjes, vuurpijlen en gillende keukenmeiden. Althans, zonder dat we die zelf mogen afsteken. Dat is wat de nieuwe stichting Staakt het Vuren wil. Die is een kruistocht begonnen tegen consumentenvuurwerk. En die stichting staat niet alleen. Blijkens opiniepeilingen vindt ook een kleine meerderheid van de Nederlandse bevolking dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met vuurwerk. En bovendien hebben de oogartsen van Nederland zich nu ook, voor het eerst, duidelijk uitgesproken voor een algeheel vuurwerkverbod.