Nieuw Groninger Forum

" .. een alternatief plan voor het bouwen van het Groninger Forum ..."

Meer nieuws over het begrotingstekort van Forum Groningen!01 oktober 2023

Volgens RTV Noord op 27-09-2023 stevent Forum Groningen af op tekort van meer dan miljoen euro. (Citaat): 'Stijgende loonkosten, hogere huren en vooral een forse tegenvaller op de energierekening: voor Forum Groningen is 2023 in financieel opzicht een beroerd jaar'. Directeur Dirk Nijdam houdt rekening met een verlies van meer dan een miljoen euro.

Nieuwe feiten komen naar buiten over de bouw van Forum Groningen23 augustus 2023

Recent is er door onder andere RTV Noord en de NOS belangrijk nieuws gepubliceerd over het geldverslindende Forum Groningen! Op 18 augustus 2023 kwam volop in het nieuws dat het niet veel scheelde, of de stad Groningen had geen Forum gehad en was voor tientallen miljoenen euro's het schip in gegaan. De NAM moest betalen om het gebouw aardbevingsbestendig te maken, maar het gaswinningsbedrijf verzette zich maandenlang met hand en tand. Johan hoopt al jaren dat de gemeenteraad van Groningen een onderzoek instelt naar dit omstreden project. Deze evaluatie heeft echter tot op heden niet plaatsgevonden! Johan blijft dit onbegrijpelijk vinden, zeker in deze tijd waarin transparantie terecht hoog in het vaandel staat.

In 2016 publiceerde Johan tijdens een door de gemeente Groningen opgelegde bouwstop van het Groninger Forum het boek ‘Groninger Forum, een bodemloze put’. Hij diende tijdens deze bouwstop in het najaar van 2015 een alternatief plan in bij de gemeente Groningen voor de bouwlocatie van Forum Groningen. Met behulp van enkele sympathisanten startte hij in het najaar van 2015 een flyeractie en verspreidde in recordtempo 10.000 flyers in de stad Groningen met daarop zijn alternatieve plan 'Nieuw Groninger Forum'. Klik hier voor de Artist's Impression door Sip Hofstede! Johan stelde de vraag centraal of er tijdens het ontwikkelingsproces door het toenmalige gemeentebestuur van Groningen zorgvuldig is gehandeld. Ook pleitte hij in deze fase voor een referendum over de wenselijkheid van dit project. Was er überhaupt een behoefte aan dit immense gebouw? En zo ja, waar blijkt dat dan uit? Waarom blijken er zo veel instanties te zijn uit de beginfase van Forum Groningen die uiteindelijk niet in het Forum zijn gekomen? Er zijn vele miljoenen geïnvesteerd in een gebouw waarvan vooraf niet vast stond wat er binnen ging gebeuren. Zo werden in 2004 de plannen voor het Forum gepresenteerd. Zo zouden het Groninger Scheepvaartmusem en een historische collectie van het Groninger Museum daar een plek vinden. Eveneens was er ruimte voor een klein congrescentrum. Ook het regionaal historisch centrum De Groninger Archieven werden al snel betrokken bij het Forum. Het is altijd de bedoeling geweest dat de Groningse cultuur en geschiedenis een grote rol zouden krijgen in het Forum. Waarom zijn al deze organisaties uit de beginfase van Forum Groningen uiteindelijk niet in het Forum gekomen? Waarom is er in alle opzichten een immens groot, onverantwoord en buitengewoon risicovol project gerealiseerd in de prachtige historische binnenstad van Groningen? Al deze overwegingen treffen de Groningse belastingbetaler.

Ook al zijn er mogelijke fouten gemaakt, het is belangrijk dat er lering getrokken wordt voor eventuele grootschalige projecten. In 'Uitgesproken' staan een aantal stellingen van Johan over Forum Groningen, zoals: “Elk project dient tussentijds en aan het einde te worden geëvalueerd door onafhankelijke deskundigen. De rapportage met conclusies en aanbevelingen van de tussen- en eindevaluatie dient openbaar te worden gemaakt. En dienen als verplichte kost bij elk nieuw project”. Helaas blijven vele vragen nog steeds onbeantwoord in dit hoofdpijndossier. Een evaluatie kan uitkomst bieden!

De noeste journalistiek van RTV Noord en de NOS is te ondersteunen door zelf te speuren in de 2.600 documenten die opgevraagd zijn in de Shell Papers.